Fourth Semester

1. Sanju  Lamsal
2. Ainbi Rai
3. Raj Kumar Baniya
4. Sijan Bhatta
5. Nirnaya Kafle
6. Mahesh Tharu
7. Nirdesh Bal Lama
8. Sagun Rai
9. Shubha Kala Rai
10. Sushma Gautam
11. Sita Pandey
12. Lal Bahadur Rawal
13. Sulav Mani Aryal
14. Bhajan Kumar Saud
15. Ravi Raj Upadhayay
16. Trilokya Bikram Regmi
17. Pabitra Pandey
18. Tanuja Bhattarai
19. Mamila Rai
20. Binita Gotame
21. Nirmala Kumari Joshi